Algemene voorwaarden

Bij broker24 nemen we ons werk serieus en staat u op de eerste plaats. Om u zo goed mogelijk te informeren, delen wij graag onze werkwijze, hoe wij met uw gegevens omgaan en hoe wij geld verdienen. We maken hier geen geheim van. In onze Algemene Voorwaarden beschrijven wij wat u van ons mag verwachten.

De definities die wij gebruiken

 1. Partner(s): dienstverleners – rechtspersonen en natuurlijke personen – die met broker24.nl een (advertentie)overeenkomst hebben met als doel via ons offerteaanvragen of bezoekers te ontvangen.
 2. U: de aanvrager – rechtspersoon of natuurlijke persoon – die via broker24.nl een offerteaanvraag invult, welke wij doorverwijzen naar een partner.
 3. Offerteaanvraag: een door u ingezonden verzoek om via broker24.nl in contact te komen met een partner.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. De algemene voorwaarden van broker24.nl zijn van toepassing op de offerteaanvraag die broker24.nl via de website aanbiedt. Zodra u een offerteaanvraag plaatst, dan zijn de algemene voorwaarden van toepassing.
 2. Er kan alleen van deze algemene voorwaarden worden afgeweken als dit voorafgaand aan de offerteaanvraag uitdrukkelijk schriftelijk met broker24.nl is overeengekomen.
 3. nl heeft het recht om wijzigingen aan te brengen aan deze algemene voorwaarden. U stemt er mee in dat de laatste versie van deze algemene voorwaarden op uw offerteaanvraag van toepassing is. U kunt de laatste versie van de algemene voorwaarden vinden op de broker24.nl.

Onze werkwijze

Via broker24.nl willen we bezoekers informeren over financiële producten en diensten. Wij vinden dat iedere bezoeker met zekerheid een beslissing moet kunnen maken. Informatie speelt hierin een belangrijke rol. Hoewel wij niet alle aanbieders van financiële producten en diensten vergelijken, doen wij ons best om informatie te verstrekken die bezoekers helpt om een objectieve, onafhankelijke keuze te kunnen maken. De hulp en de tools om te vergelijken bieden wij gratis en geheel vrijblijvend aan.

Onze diensten

broker24.nl is een onafhankelijke vergelijkingssite. Via onze site kunt u gratis en vrijblijvend aanbieders van financiële producten en diensten met elkaar vergelijken. U maakt zelf – op basis van uw ingevoerde gegevens – een keuze voor een aanbieder met het bijbehorende product of dienst.

Wij zijn geen intermediair met vergelijkingssite en geven dan ook geen advies en/of bemiddeling. Wij verzamelen enkel gegevens en verstrekken deze aan onze partner(s). Op basis van uw gegevens kunnen wij u een passend voorstel doen. De bemiddelende rol ligt bij de aanbieder van het financiële product. Bij eventuele onduidelijkheden kunnen wij contact met u opnemen.

Via ons kunt u een volledig objectieve en onafhankelijke vergelijking doen voor de financiële producten en diensten die wij op broker24 vermelden. Dit betekent dat geen enkele derde partij invloed heeft op de resultaten van de vergelijkingen en berekeningen. Wij vergelijken alle beschikbare tarieven en voorwaarden van de financiële producten en diensten van de aanbieders op onze site. Op onze site vindt u niet alle aanbieders.

Onze dienstverlening

 1. Via broker24 kunt u een gratis en vrijblijvende offerteaanvragen indienen.
 2. Zodra broker24 uw offerteaanvraag ontvangt, wordt deze door ons beoordeeld. Als de aanvraag compleet is, wordt deze doorgestuurd naar de partner(s). Is de offerteaanvraag niet compleet, dan kunnen wij contact met u opnemen.
 3. De offerteaanvraag wordt naar de partner(s) doorgestuurd die de dienst of het product aanbied(t)(en) en waarnaar u op zoek bent. Op basis van uw gegevens worden deze partners geselecteerd.
 4. broker24 brengt hiermee vraag en aanbod bij elkaar.
 5. broker24 is geen partij bij de eventuele overeenkomst.
 6. broker24 garandeert niet de partner(s) contact met u opnemen.

Hoe wij geld verdienen

Wij willen u duidelijkheid geven over de manier waarop wij ons geld verdienen. De tools die u via broker24 kunt gebruiken, bieden wij geheel gratis aan. U vraagt zich misschien af hoe wij ons geld dan verdienen. Wij werken samen met de partners die wij op onze website vermelden. Zodra een bezoeker een financieel product of dienst aankoopt bij één van onze partners – waarmee wij een (advertentie)overeenkomst hebben, worden wij hiervoor gecompenseerd. Wij verzekeren u dat geen enkele partner invloed heeft op de vergelijking en de manier waarop wij u informeren. Wij worden niet betaald om een positieve beoordeling over onze partners te geven. Alle beoordelingen zijn volledig gebaseerd op onafhankelijke analyses en geven alleen onze eigen bevindingen en meningen weer.

Onafhankelijkheid & Objectiviteit

Alle informatie die u vindt op broker24 is geheel onafhankelijk en objectief. Alle beoordelingen, reviews, analyses en omschrijvingen zijn gebaseerd op onze eigen mening. Een derde partij heeft hier geen enkele invloed op. Hier hechten wij veel waarde aan. Wij willen u als bezoeker onafhankelijke en objectieve informatie bieden. Zodat u uw eigen keuzes kunt maken. Hoewel wij via (advertentie)overeenkomsten en/of affiliate links worden gecompenseerd door onze partners, heeft deze vergoeding geen enkele invloed op onze mening en vergelijkingen. Onze missie is het verstrekken van onafhankelijke en objectieve informatie, en wij treden dan ook voor geen enkele financiële instelling of dienstverlening op als bemiddelaar of vertegenwoordiger.

Ons doel is om bezoekers zo goed mogelijk te informeren. Op basis van deze informatie maakt u als bezoeker uw eigen keuze. De beoordelingen en reviews op onze website zijn gebaseerd op onze eigen mening. Wij geven geen advies en zijn geen bemiddelaar. Wij proberen te allen tijden eerlijk en redelijk te zijn in onze beoordelingen en analyses, zodat wij u helpen om uw eigen beslissing te maken. De resultaten uit de vergelijker zijn gebaseerd op de informatie die u zelf invult. Hierdoor bent u zelf verantwoordelijk voor de keuze die u maakt. Wij benadrukken dat wij geen enkele verantwoordelijkheid dragen voor uw keuze. Het is daarom van belang dat u uw gegevens nauwkeurig en naar alle eerlijkheid invult. Dit is volledig in uw eigen belang.

broker24 biedt zelf geen financiële producten of diensten aan. Wij verstrekken enkel informatie en faciliteren het doorverwijzen naar financiële instellingen en dienstverleners. Wij hebben geen enkel direct financieel belang in de financiële producten en diensten die wij op onze site vergelijken en analyseren. Alle partners die wij op broker24 vermelden hebben geen enkele invloed op hetgeen wat wij publiceren. Wij hebben hier zelf volledige controle over.

Alle publicaties op broker24 zijn gebaseerd op onze eigen meningen, analyses en bevindingen.

Wij verstrekken enkel informatie

Wij willen benadrukken dat wij via broker24 alleen informatie verstrekken. Onder geen enkele omstandigheid verstrekken wij persoonlijk advies of treden we op als bemiddelaar. Op onze website vindt u beoordelingen en reviews gebaseerd op onze eigen mening. Wij analyseren uw gegevens en geven onze mening over een product of dienst dat het beste past bij een bepaalde situatie. Deze analyses zijn volledig gebaseerd op onze eigen bevindingen en analyses. Een derde partij heeft hier geen enkele invloed op. Onze beoordelingen zijn nooit persoonlijke adviezen. U maakt op basis van de informatie uw eigen keuze. Elke bezoeker en situatie is uniek. Hierdoor zijn onze aanbevelingen nooit persoonlijk. Op basis van de informatie op broker24 en uw eigen mening, gaat u te allen tijde na of een financieel product of dienst geschikt is voor uw situatie. Voor persoonlijk advies of bemiddeling verwijzen wij u door naar een gekwalificeerde specialist.

Wat wij met uw gegevens doen

broker24 beschermt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie verwijzen wij u door naar ons Privacy Beleid voor de aanvrager.

Aansprakelijkheid

 1. broker24 is alleen aansprakelijk voor schade die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een tekortkoming, opzet, nalatend en/of onjuist handelen door broker24.
 2. broker24 is niet aansprakelijk voor schade ontstaan omdat er is uitgegaan van onjuiste of onvolledige gegevens van de aanvrager.
 3. broker24 is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het handelen en/of nalaten van de partner(s).

Nietigheid & Toepasselijk recht

Als een bepaling van de Algemene Voorwaarden van broker24 nietig of vernietigbaar is, verandert de geldigheid van de rest van de overeenkomst niet. Het nietige of vernietigde deel wordt in dat geval vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk overeenkomt met de inhoud van het nietige of vernietigde deel. De inhoud van deze Algemene Voorwaarden valt onder het Nederlands recht.