Disclaimer

Op Broker24.nl worden teksten, afbeeldingen en andere materialen gepubliceerd die u kunnen helpen bij het handelen via een broker. Door deze website te bezoeken en/of de verstrekte informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Aansprakelijkheid
Broker24.nl streeft ernaar om de inhoud van de website zo nauwkeurig mogelijk bij te werken en aan te vullen. Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die aan de inhoud van deze site en de daarin opgenomen gegevens wordt besteed, kan Broker24.nl niet garanderen dat de aangeboden gegevens, informatie en inhoud van de site volledig, juist en actueel zijn, noch dat de site foutloos en volledig functioneert. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de verstrekte informatie op deze site.

Broker24.nl en haar partners aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor zowel directe als indirecte schade als gevolg van onjuistheden in de inhoud van Broker24.nl en de verstrekte informatie. Dit geldt ook voor hyperlinks die verwijzen naar websites van derden.

Indien u onjuistheden op deze website constateert, verzoeken wij u om dit aan ons te melden via info@broker24.nl.

Auteursrechten
Broker24.nl behoudt alle rechten met betrekking tot auteurs- en merkrechten en andere vormen van intellectueel eigendomsrecht. Dit geldt voor alle teksten, grafische vormgeving en namen op de website. Alles wat op Broker24.nl staat, mag uitsluitend worden gebruikt voor niet-commerciële doeleinden. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van Broker24.nl informatie over te nemen, te verspreiden of op andere wijze ter beschikking te stellen.

Wijzigingen
Broker24.nl behoudt zich het recht voor om de informatie op de website te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Het is raadzaam om regelmatig de website te controleren om eventuele wijzigingen tijdig op te merken.

Meer informatie
Wilt u meer weten over Broker24.nl? Bekijk dan de ‘Over ons’ pagina op de website.