Privacy Policy

Welkom bij Broker24.nl, een vergelijkingssite voor brokers. Bij Broker24.nl hechten we veel waarde aan de bescherming van uw privacy en het veilig verwerken van uw persoonlijke gegevens. In dit privacybeleid leggen we uit welke informatie we verzamelen, hoe we deze informatie gebruiken en beschermen, en welke rechten u heeft met betrekking tot uw gegevens.

Verzamelde informatie

1.1 Persoonlijke gegevens

Bij het gebruik van Broker24.nl verzamelen we mogelijk persoonlijke gegevens van u, zoals:

Naam
Contactgegevens (e-mailadres, telefoonnummer)
Locatiegegevens
Accountinformatie bij de geselecteerde brokers
1.2 Niet-persoonlijke gegevens

Daarnaast verzamelen we ook niet-persoonlijke gegevens, zoals IP-adressen, browsertype, besturingssysteem en klikgedrag op de website. Deze informatie wordt gebruikt om trends te analyseren, de website te beheren en om demografische gegevens van onze gebruikers te verzamelen.

Gebruik van verzamelde informatie

2.1 Doeleinden

We gebruiken de verzamelde informatie voor de volgende doeleinden:

Het vergelijken van brokers en het verstrekken van informatie over hun diensten
Het personaliseren van uw ervaring op de website
Het beantwoorden van uw vragen en het bieden van klantenservice
Het verbeteren van onze website en diensten
Het uitvoeren van interne analyses en onderzoek

2.2 Toegang door derden

We delen uw persoonlijke gegevens alleen met derden wanneer dit nodig is om onze diensten aan u te leveren, zoals het verstrekken van uw gegevens aan de geselecteerde brokers waarin u geïnteresseerd bent. We zorgen ervoor dat deze derden voldoen aan de vereiste beveiligings- en privacystandaarden.

Beveiliging

We nemen passende technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te waarborgen. We gebruiken beveiligingsmaatregelen zoals versleuteling, toegangscontroles en beperkte gegevenstoegang om ongeautoriseerde toegang, verlies of misbruik van uw gegevens te voorkomen.

Bewaartermijn

We bewaren uw persoonlijke gegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk vereist of toegestaan is.

Uw rechten

U heeft bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. U kunt te allen tijde:

Toegang vragen tot de persoonlijke gegevens die we van u hebben
Verzoeken om correctie van onjuiste of onvolledige gegevens
Verzoeken om verwijdering van uw persoonlijke gegevens
Bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens
Uw toestemming voor gegevensverwerking intrekken
Verzoeken om beperking van de verwerking van uw gegevens
Verzoeken om overdracht van uw gegevens naar een andere partij

Contact

info@broker24.nl