Spread

Ga je traden of beleggen? Een belangrijke factor waar je dan rekening mee moet houden is de spread. Bij het online beleggen worden de transactiekosten gevormd door de spread. Wat is de spread? Het verschil tussen de bied- en de vraagprijs.

De bied- en de vraagprijs bij online brokers

spread wijd en breed

Stel je koopt aandelen bij een online broker. Deze online broker heeft doorgaans zowel een bied- als een vraagprijs. De biedprijs is de prijs die hij bereid was om te betalen voor het aandeel. Je kunt als belegger besluiten om tegen die prijs short te gaan. Bij een dalende koers verdien je dan geld.

De vraagprijs is de prijs waarvoor een aandeel door een belegger kan worden gekocht. Heb je een aandeel voor een bepaalde prijs gekocht? Dan verdien je geld als de koersen stijgen.

Het bepalen van de spread

Gezamenlijk vormen de bied- en de vraagprijs de quote. Er is een verschil tussen de bied- en de vraagprijs. Dat verschil vormt de aan de broker te betalen transactiekosten. De hoogte van de transactiekosten bepaalt de winst van de broker.

Het berekenen van de transactiekosten

Hoe bereken je nu de transactiekosten? Door de spread of de kosten per eenheid te vermenigvuldigen met het aantal eenheden dat je hebt aangeschaft. Stel je hebt een positie van € 10.000. De spread bij valuta is doorgaans 0,0002 per eenheid. In dit geval heb je 10.000 eenheden (euro’s). Je moet dus betalen 10.000 maal 0,0002 is € 2 euro aan transactiekosten betalen.

het weergeven van de spread in pips

Handel je in valuta’s? Dan wordt de spread doorgaans weergegeven in pips. Eén pip is dan het vierde cijfer na de komma. 0,0001 is dus 1 pip. Handel je in aandelen, grondstoffen of indexfondsen? Dan zijn de transactiekosten doorgaans een bepaald vast bedrag.

De totstandkoming van de spread

Brokers krijgen aankoop- en verkooporders van verschillende partijen. Zo komt de spread tot stand. Brokers creëren een markt door quotes (bied- en vraagprijzen) ter beschikking te stellen. Vaak is er een samenhang tussen een spread en de liquiditeit op de markt. Op een liquide markt is de spread altijd lager dan op een illiquide markt. Een lagere spread heeft tot gevolg lagere transactiekosten. Een lagere spread is dus voordelig voor de belegger. Beleggers wordt daarom aangeraden om op zoek te gaan naar de broker met de laagste spread.

Op zoek naar de goedkoopste broker

Stel je kopt in november 2018 bij een broker 30 aandelen Philips tegen € 22 per aandeel. Hoe kom je te weten welke broker het beleggen het voordeligste is? Door de transactiekosten te berekenen. Wat waren de kosten van de verschillende brokers op 20 augustus 2018.

  • Bij de Saxobank moet 0,09% per aandeel worden betaald, met een minimumbedrag van € 5. De totale transactiekosten bedragen dus € 5,60.
  • Bij Lynx moet de belegger ook 0,09% per aandeel betalen. Het minimum bedrag is nu € 6. De totale kosten bedragen dus € 6,00.
  • Bij BinckBank moet een belegger € 6,50 +0,1% aan transactiekosten betalen. De totale kosten bedragen dus € 7,16.
  • Bij Alex moet een belegger €7,50 +0,15% aan transactiekosten bedragen. In het totaal moet hij dus € 8,50 betalen.

Ander soort Broker

Het kan dus lonen om op zoek te gaan naar een goedkope broker. Bij kleine hoeveelheden aandelen is een andere broker mogelijk wel één van de goedkopere, hoewel het wel een ander soort broker betreft dan een Binck. Bij grotere aantallen aandelen is een CFD-broker niet meer de voordeligste broker. Bij het kopen van 125 Philips aandelen met een totale waarde van €2750 euro wordt Saxobank (in dit voorbeeld) de voordeligste broker. Bekijk en vergelijk de transactiekosten op de voorpagina van deze website.

Genoemde bedragen zijn, zoals al opgemerkt, uit 2018. Uiteraard kun je voor de actuele transactiekosten de websites van de genoemde brokers raadplegen.

Brokers verdienen geld met de spread

Waarschijnlijk is het inmiddels duidelijk wat de spread is. Een spread is het verschil tussen de aankoopprijs en de verkoopprijs. Wellicht is ook al duidelijk hoe online brokers hun geld verdienen. Online brokers verdienen hun geld door voor de kooppositie een hogere prijs en voor de verkooppositie een lagere prijs te berekenen. Online brokers verdienen dus als ze aan beleggers een bepaalde hoeveelheid eenheden verkopen. Stel een belegger koopt dollars. Bij een spread van 2 pips moet je 0,0002 dollarcent per eenheid betalen. Omdat bij dollars de verhandelde eenheid 1.000 is, betaalt de belegger 0,0002 X 1.000 is 20 eurocent transactiekosten.

Als belegger moet je goed letten op de spread

Het zal inmiddels duidelijk zijn waarom je als belegger goed moet letten op de spread. Bij een groot verschil tussen de biedprijs die de broker is bereid om voor een bepaald item te betalen en de vraagprijs, ook wel laatprijs genoemd, die een belegger op een bepaald moment moet betalen, is het voor de belegger moeilijker om snel winst te maken. Immers, eerst zal het verschil tussen de vraagprijs en de biedprijs moeten worden overbrugd. Pas nadat de transactiekosten zijn terugverdiend kan de belegger winst maken op zijn trade.

De spread is overigens niet altijd belangrijk. Beleggers die passief beleggen voor de lange termijn hebben nauwelijks iets met de spread te maken. Immers, die beleggers houden hun belegging doorgaans lang genoeg vast. Ze verkopen pas als ze wat betreft rendement over de spread heenkomen en dus genoeg verdienen. Voor actieve beleggers die willen speculeren en die de markt willen verslaan is de spread wel erg belangrijk. Immers, actieve beleggers krijgen als ze een positie openen of sluiten iedere keer te maken met de spread. Iedere keer moeten er als het ware kosten worden betaald. Zo wordt het dus moeilijk om voldoende rendement te halen.

Ga als belegger op zoek naar een liquide markt

Voor een actieve belegger die winst wil maken is een lage spread, dus een klein verschil tussen de bied- en de vraagprijs (laatprijs), van belang. Daarom moeten deze beleggers op zoek naar een liquide markt. De spread valt in een liquide markt altijd laag uit. Waarom? Omdat door de vele transacties in een liquide markt de kosten afnemen. Het is dan mogelijk om met een minimale spread toch een behoorlijk rendement te halen.