Stop Loss

stop loss uitleg

Stel een belegger heeft aandelen gekocht. Dan wil hij natuurlijk verliezen voorkomen en de winst maximaliseren. Dat kunnen ze doen met een stop loss. Een stop loss is het automatisch laten uitvoeren van een order. De stop loss heeft een bepaalde waarde. Die waarde geeft aan bij welk verlies de positie van de aandelen automatisch wordt gesloten. Zo kan de belegger zijn verlies beperken. Je kunt de stop loos ook laten bepalen bij welke winst de positie van de aandelen wordt gesloten. Zo stel je als belegger winsten veilig.

De betekenis van stop loss

De betekenis van stop loss, een term die komt van de twee Engelse woorden top en loss, is het verlies stoppen. Een belegger kan met zijn Trading software een stop verlies instellen. De door de belegger ingestelde automatische order laat zien wat het maximale verlies is dat hij aanvaardbaar vindt. Beleggers kunnen een stop loss orders gebruiken bij Forex trading en bij CFD handel op aandelen, grondstoffen en crypto-munten.

De voordelen van stop loss bij je belegging

Voor een belegger heeft het gebruiken van de stop loss enkele voordelen:

  • Dankzij het gebruiken van de stop loss kan een belegger niet plotseling al zijn geld verliezen bij een belegging, want bij een bepaald verlies wordt het aandeel verkocht. Maak je bij een belegging gebruik van het hefboomeffect? Hoogstwaarschijnlijk zal de verstrekker van de financiering dan zelf een stop loss plaatsen. Het verlies is dan niet groter dan de van de belegger afkomstige inleg.
  • Een belegger die zijn winst wil veiligstellen kan hiervoor ook de stop loss gebruiken. Dan wordt het automatisch laten uitvoeren van een order ook wel take profit order genoemd. Bij een take profit order wordt een positie niet gesloten bij een bepaald verlies, maar wordt een positie gesloten als een aandeel een bepaalde winst heeft opgeleverd. Je neemt dus genoegen met een bepaalde winst. Hoe stel je deze stop loss in? Door te bepalen wat je minimaal aan de koersstijging van je belegging wilt verdienen.
  • Stel een belegger wil aandelen kopen tegen een bepaald bedrag. Dan kan hij de stop loss gebruiken als order. Hij stelt een bepaald lager bedrag in dan de huidige koers en hij wacht tot dit bedrag is bereikt. Is het bedrag bereikt? Dan koopt hij voor dat bedrag automatisch een aantal aandelen.

Voorbeeld Stop Loss

Stel een belegger heeft zijn positie op een aandeel geopend op € 10. Hij stelt de stop loss in op € 9,75. Wat gebeurt er nu als de koers va het aandeel die dag daalt tot € 9,50? De belegger heeft zijn aandeel al gesloten op € 9,75. Daarom is zijn verlies geen € 0,50 maar € 0,25. Zo kan het verlies dus worden beperkt.

De trailing stop-loss order (TRAIL)

De trailing stop-loss order, die met de koers van een aandeel meebeweegt, is een speciale vorm van de stop loss. Een belegger kan er zijn verliezen mee beperken en zijn winst mee maximaliseren. Ook nu stelt de belegger een bepaalde waarde in, maar dit is geen absolute maar een relatieve waarde. Als de koers in een gunstige richting beweegt, als er dus winst wordt gemaakt, dan beweegt de stop loss mee.

Voorbeeld trailing stop-loss order

Stel een belegger heeft een positie geopend op € 20. De trading stop is € 19. Wat gebeurt en nu als de koers van een aandeel stijgt tot € 25? De trailing stop beweegt dan automatisch mee naar € 24. Zo kan de winst dus worden vergroot.

Verliezen beperken met gegarandeerde stop

Niet alle brokers bieden een gegarandeerde stop aan. Een belegger die zeker willen weten dat hij zijn verlies kan beperken moet op zoek naar een broker die een gegarandeerde stop aanbiedt. Doorgaans vragen brokers hiervoor een provisie. Vraag je bij een gegarandeerde stop af of dit voor jou interessant is. Wegen de (potentiële) winsten op tegen de kosten van een gegarandeerde stop? Heb je een broker gevonden? Dan wordt de door jou ingenomen positie bij een bepaald bedrag gesloten, zelfs als de koers van je aandeel plotseling extreem daalt. Je weet dus zeker dat grote verliezen worden beperkt.

Bepalen van het stop loss niveau

Ben je een belegger die gebruik wil maken van stop loss? Dan moet je het juist stop loss niveau instellen. Hierbij kun je enkele richtlijnen gebruiken:

  • Je moet vaststellen wat het maximale verlies dat je bereid bent om te lopen
  • Je moet ook kijken naar de volatiliteit. Is de volatiliteit hoog? Beweegt de koers van het aandeel dat je wilt kopen dus sterk omlaag en omhoog? Dan hou je daar bij het instellen van de stop loss rekening mee.
  • Bepaal je beleggingsstrategie. Heb je je beleggingsstrategie bepaald? Dan moet je bepalen of de standaard stop loss order of de trailing order het beste bij die beleggingsstrategie past.

Belang van een stop loss order

Het is niet verplicht om een stop loss order in te stellen. Beginnende beleggers wordt wel aangeraden om wel een stop loss order in te stellen. Waarom? Beginners hebben doorgaans niet veel kennis over de mogelijke koersontwikkeling van hun belegging. Beginnende beleggers zijn na het instellen van een stop loss in ieder geval beschermd tegen mogelijke grote verliezen.

Gebruik je de stop loss order om je winst veilig te stellen? Je pakt dan op tijd je winst. Had je geen stop loss ingesteld? Dan loop je wellicht de winst mis, omdat je dacht dat de winst nog verder zou stijgen.