ETF wordt steeds populairder

Joey

Steeds meer mensen besluiten op een ETF te kopen. Ze kopen dan, simpel gezegd, alle aandelen uit een bepaalde index. Een ETF wordt ook wel tracker of indextracker genoemd, want een ETF is een beursgenoteerd fonds dat de index volgt.  Het aantal verkochte indextrackers vertoont de afgelopen jaren een opvallende groei. Uit een onderzoek uit 2019 blijkt dat deze opvallende groei ook in de komende jaren zal worden voortgezet.

Het aandeel indextrackers in de portefeuille van 240 professionele partijen is op dit moment 29%. Drie jaar geleden was dat nog 22%. De bij het onderzoek ondervraagde partijen  verwachten dat dit aandeel ETF in de komende twee tot drie jaar zal stijgen tot 39%.

De stijging van ETF in verschillende regio’s

In de komende twee tot drie jaar wordt verwacht dat het percentage trackers in een beleggingsportefeuille in alle regio’s zal stijgen. In de VS wordt een stijging verwacht van 41% naar 55%. In Latijns-Amerika zal er naar verwachting een stijging zijn van 35% tot 43%. Voor de EMEA-regio (Europa, Midden-Oosten en Afrika)  zal er naar verwachting een stijging zijn van 25% tot 34%. In Azië-Pacific wordt er een toename verwacht van 23% naar 33%.

Mogelijke oorzaken voor de groei van het aantal ETF’s

De tijdens het onderzoek uit 2019 ondervraagde institutionele beleggers noemden drie oorzaken voor de groeiende populariteit van indextrackers: lagere kosten, flexibiliteit en transparantie.

De kostenstructuur van ETF’s is voor beleggers een belangrijke factor. Kostenbeheersing in ETF’s is voor 62% van alle beleggers de belangrijkste beleggingsdoelstelling. Andere belangrijke doelstellingen zijn voor ongeveer de helft van alle ondervraagde beleggers liquiditeit (51%), een makkelijkere handel (50%) en de risicospreiding (48%).

Aandelen ETF’s blijven het meest gevraagd

Er zijn verschillende soorten indextrackers. Op dit moment hebben aandelen ETF’s een aandeel van 55% in een ETF-portefeuille. Er zijn ook alternatieve ETF’s, ETF’s met meerdere activa en obligatie ETF’s. Professionele beleggers verwachten dat aandelen ETF’s ook in de komende jaren het meest gevraagd worden, maar dat het aandeel van de drie laatstgenoemde ETF’s in beleggingsportefeuilles in de komende jaren wel  zal toenemen. Men verwacht vooral een groei van het aantal obligatie-ETF’s, want deze ETF’s hebben, vergeleken met directe beleggingen in obligatiemarkten, meer transparante, eenvoudigere en meer diverse beleggingskansen.

De beleggingshorizon van beleggers in ETF’s

Ten onrechte wordt vaak gedacht dat beleggers in ETF’s vooral beleggers zijn die op korte termijn een beleggingsresultaat willen behalen. Uit het onderzoek uit 2019 blijkt echter dat slecht een derde van de beleggers in ETF’s is gericht op de korte termijn. Gevraagd naar hun beleggingshorizon gaf ruim de helft van de beleggers aan dat ze hun indextrackers zagen als een investering op de lange termijn.

About Erin Carpenter

Lorem ipsum dolor sit amet suscipit taciti primis tempor sagittis euismod libero facilisi. Aptent felis blandit cursus gravida sociis eleifend lectus nullam netus feugiat. Curae sollicitudin iaculis aptent.

Plaats een reactie