Shell Aandelen Kopen (Dec ’20 Update)

Aandelen Shell worden gerekend tot de veilige aandelen. In 2020 is de koers van het aandeel echter fors gedaald. Begin januari 2020 moest voor een aandeel Shell nog € 27,15 worden betaald. Begin maart  2020 is de koers gezakt tot het dieptepunt van € 14,84 per aandeel. De koers is op eind maart 2020 verder gezakt naar € 11,85 per aandeel en kende eind oktober een nieuw dieptepunt van € 10,07 per aandeel. In november lijk de koers weer te verbeteren en staat het aandeel op ruim 15 euro.

De vraag is natuurlijk waarom de koers van het aandeel Shell in korte tijd fors is gedaald. Ook moet de vraag beantwoord worden of het aandeel Shell op dit moment, eind 2020, koopwaardig is.

Waar kan ik Shell aandelen kopen?

Flatex

0.00

KOSTEN BROKER

meer informatie

Goedkoopste Broker in Nederland

DEGIRO

2.00

Kosten broker

meer informatie

BESTE BROKER en meest gebruiksvriendelijk

Binck

6.00

KOSTEN BROKER

meer informatie

Tijdelijk met € 500 transactietegoed

> > > Vergelijk alle Nederlandse Brokers < < <

Het bedrijf Shell in kort bestek

1907: na een fusie van Shell Transport met Royal Dutch ontstond de Royal Dutch Shell Group. Nieuwe technologieën en de ontdekking van nieuwe ontginningsplaatsen zorgden voor een immense groei van het bedrijf. De verhoogde vraag naar motorwagens en petroleum versnelde de groei. Het bedrijf was omstreeks 1920 de grootste oliemaatschappij ter wereld. Door de wereldwijde expansie van Royal Dutch Shell naar onder andere het Midden-Oosten, de VS, Siberië en Venezuela beschikte het bedrijf altijd over voldoende financiële middelen. Daarom kon het bedrijf belangrijke historische gebeurtenissen, zoals bijvoorbeeld de Oktoberrevolutie in 1917, overleven. Tijdens de Tweede Wereldoorlog leverde Shell 80% van de door de geallieerden gebruikte petroleum. Shell vond na de Tweede Wereldoorlog veel nieuwe ontginningsgebieden. Het bedrijf breidde steeds verder uit. Het hoofdkantoor van het bedrijf is te vinden in Den Haag.

Shell speelt een sleutelrol in de energievoorziening

In ons dagelijks bestaan is energie onmisbaar. Het is de motor van vooruitgang en ontwikkeling. Shell, een wereldspeler met Nederlandse wortels, is belangrijk voor onze energievoorziening.

Shell produceert aardgas. Deze schoonst brandende fossiele brandstof wordt gebruikt om te verwarmen en te koken. Bovendien wordt er aardgas omgezet in elektriciteit.

Shell produceert ook olie. In de Shell-raffinaderij in Pernis, de grootste in Europa, wordt de aardolie verwerkt tot onder andere diesel, benzine en kerosine. Deze brandstoffen worden zowel in als buiten Nederland vervoerd en verkocht. De brandstoffen zijn onder andere bestemd voor de 600 Nederlandse Shell benzinestations en voor Schiphol. Tussen Pernis en Schiphol loopt een directe pijpleiding. Er lopen ook pijpleidingen van Pernis naar verschillende locaties in Europa.

Shell produceert niet alleen aardgas en olie. In een fabriek in Moerdijk worden chemische basisproducten gemaakt. In de laboratoria in Amsterdam en Rijswijk, de kenniscentra van Shell, worden nieuwe technologieën en technieken ontwikkeld om de energiewinning en de productie te bevorderen.

De oorzaken van de fors gedaalde aandelenkoers van Shell in 2020

De koers van het aandeel Shell staat op dit moment zwaar onder druk. Door de coronacrisis is er een zwak beursklimaat. Bovendien zorgt het opvoeren van de productie van olie door Saudi Aramco tot een fors dalende olieprijs. De fors lagere olieprijs zorgt voor een lagere winstgevendheid voor Shell. Het is dus niet verwonderlijk dat de aandelenkoers van Shell de eerste maanden van 2020 zo fors is gedaald.

Er is nog een andere reden waarom de aandelenkoers fors is gedaald. In 2020 is er sprake van een lagere economische groei. Deze lagere economische groei heeft tot gevolg dat er minder vraag is naar olie. Er kan dan een olie-overschot ontstaan. Bij een olie-overschot dalen de prijzen. Er is nu, ook door het coronavirus dat overal heerst, een duidelijke afname van de vraag naar olie. Het feit dat de OPEC en Rusland het niet eens konden worden over een productieverlaging heeft geleid tot een crash van de olieprijs. De olieprijs daalde fors. De koers van een aandeel Shell is, zoals al eerder opgemerkt, gedaald tot een nieuw dieptepunt.

Aandelenkoers Shell heeft vaker onder druk gestaan

De koers van het aandeel Shell heeft de afgelopen tien jaar meerdere dieptepunten gekend. Zo daalde ook in 2015 de koers van het aandeel Shell scherp. Die daling werd veroorzaakt door een forse daling van de olieprijs. Shell besloot toen om zich meer op aardgas toe te leggen. Het bedrijf British Gas werd gekocht. De koers van het aandeel Shell toonde duidelijk herstel in 2016, 2017 en 2018. In 2019 kwam de koers weer onder druk te staan. Waarom? Omdat de prijzen van olie en gas daalden en er ook onzekerheid was over de economische groei. Voor de beleggers is het totale resultaat, ondanks het royale dividend dat Shell de afgelopen jaren heeft uitgedeeld, teleurstellend.

shell koers door de jaren heen
De Beurs Koers van Shell door de jaren heen

Het beroerde jaar 2015

In 2015 daalde de koers van een aandeel Shell van € 29,50 is april tot circa € 21,50 in december. De koers stond in december zelfs even onder de € 20. Dat is de laagste koers in vijf jaar tijd. De voornaamste reden voor de koersval in 2015 was de dalende olieprijs. Door die dalende olieprijs werd Shell twee keer geraakt. De grote voorraad olie die het bedrijf beat werd natuurlijk minder waard. Bovendien leverde de uit de grond gehaalde olie minder op. Dit bleef niet zonder gevolgen. Shell besloot om projecten, zoals het beruchte Alaska project, af te kappen. In het totaal werd op de projecten een bedrag van 8 miljard euro afgeschreven. Bovendien besloot Shell om wereldwijd 7500 banen te schrappen. Ook werd afgezien van bepaalde investeringen.

Waarschijnlijk was het beroerde jaar 2015 niet het juiste moment om het bedrijf British Gas over te nemen. Shell door de overname wel toegang tot bijvoorbeeld het nieuwe gebied Brazilië. Echter, in Brazilië was er in 2015 een economische recessie. Door die recessie verkocht BG minder gas. De omzet van BG daalde. Ook de gasprijzen daalden. Door het kopen van het bedrijf British Gas werden de problemen van Shell niet opgelost. Door de overname van British Gas verslechterde de schuldenpositie van Shell. De problemen voor Shell  werden door die overname dus nog groter. Kredietbeoordelaar Standard & Poors besloot daarom om de rating (kredietwaardigheid) van het bedrijf te verlagen van AA naar AA-.

De totale schuld/totale vermogen ratio steeg voor Shell in 2015 maar liefst 22%.  Dat  was aanzienlijk meer dan de stijging bij concurrerende bedrijven als BP, Total en Exon Mobile. Volgens beursanalisten was dat ook de reden dat de aandelen van Shell het in 2015 aanmerkelijk minder goed deden dan de aandelen van haar concurrenten.

Aandelen Shell kopen in 2015?

Moet je aandelen kopen in een voor Shell beroerd jaar?  Shell beloofde in 2015 om tussen 2017 en 2020 voor een bedrag van 25 miljard euro aan eigen aandelen in te kopen. Ook beloofde Shell om er alles aan te doen om de uitkering van het dividend veilig te stellen. In 2015 werd door analisten verwacht dat Shell dit beleid door de huidige omstandigheden wellicht moest aanpassen. De koers van het aandeel zou dan verder dalen. Er was volgens de beursanalisten dus duidelijk een neerwaarts risico. Ze waren in 2015 van mening dat pas een duidelijk herstel van de olieprijs zou leiden tot hogere aandeelkoersen. Beleggers werd dan ook aangeraden om de prijs van de olie goed in de gaten te houden.

De gevolgen van de dalende aardgas en olieprijs in 2019 en 2020

In 2019 en 2020 daalt de prijs van aardgas en olie. Het gevolg van deze dalende prijzen is een lagere winstgevendheid voor Shell. Wat betreft de olieprijs is de daling in 2020 dramatisch. Het laagst zijn de olieprijzen in de VS. Van die lagere olieprijzen in de VS heeft Shell minder last. Het bedrijf heeft zijn meeste activiteiten in Europa. Feit is echter dat Amerikaanse olie door de aanleg van pijpleidingen steeds makkelijker kan worden getransporteerd naar bijvoorbeeld Europa. In de toekomst worden de prijsverschillen dus waarschijnlijk kleiner.

De prijs van aardgas is nog sterker gedaald dan de olieprijs. In de VS is het gas bijna gratis. Dankzij de komst van Liquified Natural Gas (LNG) kan dit gas eenvoudig met LNG-schepen worden vervoerd. Amerika levert dit goedkope aardgas aan Azië en Europa, want de prijzen zijn daar een stuk hoger. Ook Shell heeft LNG-schepen in aanbouw. Het bedrijf heeft gasvelden in Australië. Het gevaar bestaat dat die gasvelden door de toegenomen transportcapaciteit minder winst gaan opleveren.

Koers Shell is op een maand tijd gehalveerd

De forse daling van de olieprijs bleef niet zonder gevolgen. Op 20 maart 2020 laat een beursanalist weten dat de koers van het aandeel Shell in een maand tijd ruimschoots is gehalveerd. Door de Coronacrisis en de drastische oliecrisis verloor het aandeel 55% van zijn waarde. Hij vraagt zich af of dit het moment is om aandelen Shell te kopen. Nu aandelen kopen of is het beter om nog even te wachten?

Koers Shell 2019 - 2020
De Beurs Koers van Shell in de afgelopen twee jaar

Ook andere olieaandelen in prijs gedaald

Met de huidige lage olieprijzen is het voor oliemaatschappijen vrijwel onmogelijk om winst te maken. Ook de aandelenkoersen van andere oliemaatschappijen zijn fors gedaald. Zo daalde de aandelen Exxon Mobil Corp. 45%, terwijl de aandelen British Petroleum 56% daalde.

De prestaties van Shell

Er kan worden vastgesteld dat Shell in de periode voor Corona niet slechter heeft gepresteerd dan andere oliemaatschappijen. Dat komt omdat Shell zich niet focust op een regio. Shell investeert in bijvoorbeeld Europa, Amerika en Australië. De investeringen hebben een sterker mondiaal karakter dan de investeringen van andere oliemaatschappijen. Shell houdt zich bovendien niet alleen bezig met het oppompen van olie. Het bedrijf heeft ook raffinageactiviteiten. Ook kan er door de omvang van het bedrijf geprofiteerd worden van schaalvoordelen.

Het dividendbeleid van Shell

Aandelen Shell staan bekend om hun hoge dividend. Om die reden is het aandeel geliefd bij beleggers. Zelfs in 2019, toen de olieprijs al fors daalde, vloeide er veel cashflow naar de beleggers. Ook in2018 werd er een behoorlijk dividend uitgekeerd. Het dividend is door de huidige koersdalingen verder gestegen. Stel dat Shell zijn belofte waarmaakt om in 2019 viermaal een dividend van € 0,2434 uit te keren. Bij de koers van het aandeel van € 10,85  op 22 maart 2020 is dat een dividendrendement van maar liefst 15,5%.

Nu een aandeel Shell kopen?

De koers van een aandeel Shell beweegt zich rond de € 10 euro. Het is een koers die het aandeel nooit eerder heeft gezien. Is deze historisch gezien laagste koers wellicht een goed koopmoment?

Het dividend is op dit moment, zoals al eerder opgemerkt. Erg aantrekkelijk. Betwijfeld moet echter worden of deze dividendpolitiek door het bedrijf kan worden volgehouden.

De sterk gedaalde brandstofprijzen zet de winst van oliemaatschappijen sterk onder druk. Hoogstwaarschijnlijk gaat de winst dalen. Bovendien zal Shell in de nabije toekomst meer moeten inzetten op duurzame energie.

De koers van het aandeel Shell is sterk afhankelijk van de olieprijs. Die olieprijs zal na de Coronacrisis ongetwijfeld weer gaan stijgen. Er zijn analisten die verwachten dat Rusland en Saoedi-Arabië in de toekomst tot bezinning komen en alsnog afspraken maken over een productievermindering. Die afspraken zullen leiden tot een aanzienlijk hogere olieprijs. Door de hogere olieprijs zal de koers van het aandeel Shell ongetwijfeld stijgen.

Het kopen van een aandeel Shell is het overwegen waard. De huidige lage koers is waarschijnlijk een goed koopmoment.

Recente artikelen rondom Shell