Bear Market

Er wordt gesproken van een bear market (letterlijk vertaald: berenmarkt) als de prijzen op de financiële markten gedurende een langere tijd dalen. De daling van de onderliggende waarde van de aandelen of andere effecten is dan 20% of zelfs meer.

De herkomst van de term bear market

bear market symbool en afbeelding
Bear Market symbool

Een beer die aanvalt doodt zijn prooi door met zijn klauwen van boven naar beneden te vegen.  Hij maakt daarbij  dus een neergaande beweging. Daarom wordt de term bear market gebruikt voor een financiële markt met neergaande koersen aan te duiden. Er is sprake van een negatieve stemming over de toekomstige ontwikkelingen op de beurs. Een bear market is dus het tegenovergestelde van een bull market. Immers, tijdens een bull market stijgen de koersen en is er sprake van een positieve stemming over de toekomstige ontwikkelingen op de beurs.

De kenmerken van een bear market

Tijdens en bear market hebben beleggers geen vertrouwen meer in de toekomst. Ee is sprake van een neergaande trend. De aandelenkoersen blijven maar dalen. Is er sprake van een daling van de waarde van de aandelen van 20% of meer? Dan kan er officieel gesproken worden van een bear market. Bij een bear market is er doorgaans sprake van een stijgende werkloosheid.

Een secular bear market

In een secular bear market zien we een koersgrafiek met een zaagtandpatroon. Er is sprake van scherpe bewegingen naar boven en naar onder. In een secular bear market zijn de prijsniveaus uiteindelijk lager.

het begin van een bear market

Wanneer begint er een bear market? Als beleggers bang zijn dat hun winsten lager worden of als ze denken dat de waarde van hun aandelen overgewaardeerd is. Dit heeft tot gevolg dat beleggers beginnen om hun aandelen te verkopen. Zijn er veel beleggers die hun aandelen in één keer verkopen? Dan dalen de prijzen. Die dalende prijzen maakt beleggers bang dat ze hun geïnvesteerde geld in aandelen verliezen. Daarom verkopen steeds meer beleggers hun aandelen. Het gevolg is een nog verdere daling van de prijzen.

Waarom de koersen dalen

Waarom is er tijdens een bear market sprake van een scherpe koersdaling op de financiële markten? Deze scherpe koersdaling wordt vaak veroorzaakt door een zwakke of dalende economie of door een recessie. De winsten van bedrijven dalen. Een andere oorzaak is een correctie van een door beleggers overgewaardeerde aandelenmarkt. Een correctie heeft tot gevolg dat de aandelenkoersen dalen naar een waarde die historisch verantwoord is. Paniek onder beleggers kan de bear market versterken. Omdat steeds meer beleggers hun aandelen verkopen, bang als ze zijn om nog meer verlies te lijden, dalen de koersen nog meer.

Voorbeelden van een bear market

In de jaren zeventig was er sprake van een uitgebreide bear market. Er was toen meer dan tien jaar lang sprake van een zijdelingse handel in aandelen. In die jaren waren er weinig potentiële kopers. Slechts weinig kopers kochten aandelen. In de jaren zeventig waren er op de beurs meer verkopers dan kopers actief. Dat had tot gevolg dat de bear market in die periode bleef bestaan.

Een ander voorbeeld van een bear market de beurskracht van 2008. Toen stortte in de Verenigde Staten de huizenmarkt in. Bovendien ging toen de Amerikaanse bank Lehman Brothers failliet.

Kansen voor lange termijn beleggers

Ben je van plan om aandelen te kopen en om die aandelen vele jaren te behouden? Word je dus een lange termijn belegger? Dan biedt de berenmarkt uitstekende mogelijkheden. Je hebt dan de tijd om solide bedrijven te zoeken die ook over tien tot twintig jaar nog winstgevend zijn. Heb je die bedrijven gevonden? Dan is dit juiste moment om de aandelen voor een bescheiden bedrag te kopen. Volgen de door jou gekochte aandelen de trend van nog steeds dalende koersen? Dalende koersen op de korte termijn zijn geen ramp. De geschiedenis leert dat de tijdens een berenmarkt ondergewaardeerde koersen van goede bedrijven na verloop van tijd een meer realistische en eerlijke waardering krijgen. 

Maak tijdens een berenmarkt dus niet de fout om, zoals sommige enthousiaste beleggers doen, om hun aandelen voortdurend te verkopen. Dat is tijdens een berenmarkt nu juist niet de bedoeling.

Winst maken in een bear market

veel beleggers denken ten onrechte dat beleggers tijdens een bear market geen winst kunnen behalen. Er is immers sprake van dalende koersen. De scherp dalende koersen kunnen zelfs paniek veroorzaken onder beleggers. Ze maken geen winst meer. Niet zelden lijden ze verlies.

Beleggers kunnen echter wel degelijk winst maken. Hoe ze dat kunnen doen? Door short te gaan. Ze verdienen dan geld bij een lagere koers. Short gaan kan op diverse manieren. Twee manieren om short te gaan op een aandeel:

  • Het gebruiken van CFD’s. Een belegger wordt dan niet de eigenaar van het product waarin hij belegt. Hij handelt in prijsverschillen van het onderliggende effect. Door te speculeren op een koersdaling kan er winst worden behaald.
  • Het gebruiken van een put optie. Met een put optie kan een belegger speculeren op dalende koersen. Hij kan met een put optie zijn aandelen tegen de huidige prijs verkopen. Is de koers gedaald? Dan kan het het aandeel  kopen voor een lagere prijs kopen. Zo maakt hij dus winst op een  dalende koers.

Join our email list to receive our latest listings and sales reports

Add your favorite form plugin