Bull Market

Er wordt gesproken van een bull market (letterlijk vertaald: ‘stierenmarkt’) als gedurende een lange periode de prijzen op de financiële markt of de prijzen van een select groepje effecten stijgen. De term bull market wordt het vaakst gebruikt om te verwijzen naar aanhoudende stijging van de prijs van aandelen. De term wordt echter ook gebruikt om te verwijzen naar gedurende een langere periode stijgende prijzen van bijvoorbeeld grondstoffen, obligaties en valuta’s.

Bij een koersstijging van 20% wordt doorgaans gesproken over een bull market. Komen er korte dalingen voor? Zijn die dalingen niet te groot en zijn er daarna weer duidelijke koersstijgingen? Dan wordt er nog steeds gesproken over een bull market.

De definitie van een bull-market

Wat is de eenvoudigste definitie van een bull-market? Een gedurende een langere periode aanhoudende stijging van de prijzen van marktaandelen. Tijdens een bullmarket vertrouwen de beleggers erop dat de stijgende prijzen voor een langere tijd blijven bestaan. De economie van hun land blijft tijdens een bullmarket sterk. Ook is er een groei van de werkgelegenheid.

De herkomst van de term bull market

Waarschijnlijk wil je weten waar de term bull market (letterlijk vertaald: stierenmarkt) vandaan komt. Het is een van de dierenwereld afgeleide term. Bij het aanvallen van hun prooi maken stieren een opwaartse beweging met een horens. Bij een bull market is er sprake van een opwaartse beweging van de op de financiële markt gevraagde prijzen.

Voorbeelden van stierenmarkten

 Een bekend voorbeeld van een stierenmarkt is de  langdurige stijging van de Amerikaanse aandelenmarkt gedurende de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw. In die periode werden de prijzen bijna vertienvoudigd. Rond de eeuwwisseling maakte de dot-com zeepbel een einde aan deze langdurige periode van stijgende prijzen.

Stierenmarkten komen overal in de wereld voor. Zo steeg in India de Bombay Stock Exchange, ook bekend als de SENSEX, van medio 2003 tot de eerste maanden van 2008. Tijdens deze periode steeg deze beursindex van 2.100 naar 29.000 punten.

Secular bull market

Bij een secular bull market is er sprake van een langdurige positieve koersontwikkeling. De duur van deze koersontwikkeling is tussen de 5 en 25 jaar. Tijdens een secular bull market komen er zowel stijgingen als kleine dalingen en bear markets voor. Een bekend voorbeeld van een secular bull market is de Amerikaanse aandelenmarkt. Van 1982 tot 2000 liet de Amerikaanse aandelenmarkt een duidelijke groei zien De Dow Jones Industrial Average won in die periode 16,8%. Van 2000 tot 2009 was er sprake van een bear market. In die periode werd 6,2% van het behaalde rendement ingeleverd.

Kenmerken van een bull market

Wat zijn de kenmerken van een bull market? Er is dan bij beleggers sprake van veel vertrouwen. Beleggers zijn enthousiast over de toekomst en ze verwachten dat de behaalde resultaten blijven bestaan. Het is moeilijk te voorspellen wanneer de stijging van de prijzen op de financiële markt zal afnemen. Beleggers kunnen plotseling switchen van optimisme naar pessimise. Daarbij spelen diverse factoren een rol: teleurstellende economische cijfers over de eigen economie, zorgen en problemen elders de wereld en tegenvallende financiële prestaties van bedrijven.

De ontwikkeling van een bull market en de economie

Wanneer ontwikkelen bullmarkten zich? Als er sprake is van een duidelijk afname van de teruggang van de economie. Er is een herstel van de economie zichtbaar. Bij een overtuigend herstel groeit het vertrouwen van beleggers. Steeds meer beleggers investeren en kopen aandelen of andere effecten. Dat heeft tot gevolg dat de koersen stijgen. Waarom kopen steeds meer beleggers aandelen of andere effecten? Omdat ze ervan overtuigd zijn dat de aandelenkoersen in de toekomst verder gaan stijgen. Een bull market is dus over het algemeen een voor beleggers positief en winstgevend scenario.

Bull market en crypto currency

Tijdens een bull market zijn beleggers in cryptocurrency positief over zowel de huidige als over de toekomstige markt. Het vertrouwen onder beleggers groeit en er is de verwachting dat er in de toekomst nog meer ruimte is. Steeds meer beleggers gaan beleggen in cryptocurrency.  Signalen die duidelijk maken dat er een bull market is in de cryptocurrency: de prijzen stijgen snel, ook de gemiddelden stijgen, koersgrafieken tonen hogere pieken en minder scherpe dalen, een daling van de koersen wordt gevolgd door een snelle correctie,  de markt in cryptocurrency wordt gedomineerd door de valuta’s van opkomende landen en er zijn veel positieve berichten van discussie- en analysegroepen.

Hoe beleggers geld verdienen tijdens een bull market

Overweeg je om te gaan beginnen met beleggen? Een bull market is een mooi moment om dat te doen. Immers, je koopt dan aandelen bij stijgende koersen. Bedenk wel dat er na iedere piek in de koersen een dal komt. Het is dus belangrijk om de koersen goed in de gaten te blijven houden. Maak je door de gedaalde koersen verlies? Dan wordt aangeraden om de aandelen niet te verkopen maar te houden. Waarom? Omdat er natuurlijk altijd een volgende piek in de koersen komt. Je moet er rekening mee houden dat de komst van de volgende piek wel enige jaren kan duren.

Join our email list to receive our latest listings and sales reports

Add your favorite form plugin